02 lutego  2016       godz 17 Strona główna

As

1 miejsce

w Radomiu !!!

 

ZAUFAJ    NAJLEPSZYM !

 

Według zestawienia przygotowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu obejmującego pow. 100 podejść do egzaminu.