piątek, 09.12.2016 08:02
Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania dot. Usługi Szkoleniowe

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. Usługi szkoleniowe na potrzeby realizacji projektu „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.”, Umowa nr RPMA,.08.02.00-14-4077/16-00 wybrany został Wykonawca:

1. Pani Monika Ewa Gołąbek, zam.: Trablice w części dot. Trenera szkolenia zawodowego o tematyce „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

W ramach postępowania wpłynęły trzy częściowe oferty, które podlegały ocenie.

2. Pan Adam Gołąbek, zam.: Radom w części dot. Trenera szkolenia zawodowego o tematyce „Instalator/ka sieci teleinformatycznych”

W ramach postępowania wpłynęły dwie częściowe oferty, które podlegały ocenie.